Voorbouwen aan de weg van een kwaliteitsbiologie

  • Unieke kwaliteitscriteria in laboratorium buiten het hospitaal 

  • Accreditatie voor al onze activiteitsdomeinen

Het merendeel van de analyses uitgevoerd in het labo, analyses van microbiologie en anatoom-pathologie inbegrepen, zijn geïntegreerd in de accreditatie BELAC (ISO 15189 - 158-MED)

>> Accreditatiecertificaat n°158-MED  (v. 9 – validité : 2024-02-21 – 2029-02-20)
>> Download de lijst van onze geaccrediteerde analyses. (annexe au certificat d’accréditation : v. 19 – validité : 2024-02-21 – 2029-02-20 )

Meer dan 20 jaar ervaring in het domein van de accreditatie.
Het IBC (Institut de Biologie Clinique) is geaccrediteerd sinds de oprichting in 2000, volgens de norm EN 45001, vervolgens ISO17025 en ISO 15189 onder het nummer 158-MED sinds 6 maart 2008.
De actuele norm (ISO 15189 - 2012) is speciaal ontworpen als getuigschrift voor de kwaliteit van de analyses in de laboratoria voor medische biologie.
Deze accreditatie wordt verkregen na een audit die op regelmatige tijdstippen wordt georganiseerd door BELAC (BELgian ACcreditation organisation, https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/accreditatie) Belgisch orgaan afhankelijk van de Federale Overheidsdienst van economie, deel uitmakend van het Europese akkoord van samenwerking. BELAC heeft alle overeenkomsten en erkenningen ondertekend die bestaan in het kader van de European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) en FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies). Onafhankelijke auditeurs verifiëren zowel de technische waarde van het la-boratorium alsook haar prestaties zowel pre- als post-analytisch. Het behalen van het internationale kwaliteitslabel is de vrucht van het werk van elke medewerker van het IBC labo en staat garant voor betrouwbare resultaten.
Een solide universitaire verankering.
Ons streven naar kwaliteit verbindt tevens de richtlijnen voor goed voorschrijven met de interpretatie van de resultaten van de aangevraagde testen uitgevoerd door ons labo.